تغییر تارنما تارنما کانون مترجمان رسمی ایران شعبه

4 شهریور 1395


آدرس جدید کانون مترجمان رسمی ایران شعبه مشهد به نشانیmacti.ir تغییر نمودآدرس دارالترجمه رسمی سروش

ايران، خراسان رضوی، مشهد، بلوار سجاد، چهارراه بزرگمهر

مجتمع سارسل، طبقه 5 ، واحد 504


صبح ها: 8:30 تا 13 و عصر ها: 17 تا 19

(پنجشنبه ها در نوبت عصر تعطيل می باشد)


تلفن: 7672809-0513 ، پيامك: 30007706

پست الکترونیکی: info@soroosh12.com

soroosh12.com - 2013